Oprava místních komunikací 2017

V měsíci srpnu 2017 převzala obec Doubice opravené místní komunikace K Volmuthům , K Schulzům a Do Pětidomí. Zhotovení oprav bylo hrazeno z obecního rozpočtu a dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Ústecký kraj podpořil projekt „oprava místních komunikací 2017“ částkou 81.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla obci Doubice poskytnuta z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017. Celkové náklady na provedení oprav činily 139.951,30 Kč včetně DPH.

Veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři – 18.11.2017

Vážení doubičtí,

prosím přijměte pozvání na veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři, které se uskuteční v sobotu 18.11.2017 od 15:30 v Baště u Staré Hospody – pozvánka s programem ke stažení zde.

Letošnímu setkání bude předcházet jedna společenská akce. Jistě si pamatujete, že jsme v rámci oslav 25 let obnovené samostatnosti obce Doubice dostali od našich německých přátel z Daubitz sazenici dubu. Tento německý dub a ještě český dub, který jsme přikoupili, bychom chtěli společně s německými přáteli zasadit v prostoru u obelisku před bývalou poštou, jakožto symbol našeho vzájemného přátelství. I na tuto výsadbu, která proběhne ve stejný den od 15:00 hod, jste srdečně zváni.

V rámci veřejného setkání proběhne ještě jedna kulturní vložka, a to přednáška o sklářství v Doubici, Doubické sklárně a budou vystaveny repliky skleněných výtvorů, které byly v Doubici nalezeny. Tohoto zpestření o historické zajímavosti naší obce se zhostí paní Eva Černá z Národního památkového ústavu, která nám povypráví o sklářství.

Tož přijďte pobejt, těšíme se na Vás.. Mějte se fajn

Jan Drozd

Návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2018

25.10.2017 – Návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2018.

Vážení občané obce Doubice,

na základě platných právních předpisů a z pověření zastupitelstva obce zveřejňuji návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2018, který byl sestaven zastupitelstvem obce. K tomuto návrhu rozpočtu obce Doubice máte možnost uplatnit své připomínky, a to v termínu do 20.11.2017 (do 16:00 hodin), kdy proběhne 28. zasedání zastupitelstva obce Doubice, na kterém bude tento návrh projednán a po zapracování případných připomínek schválen. Děkuji Vám za spolupráci JD

Rozpočet obce Doubice na rok 2017 včetně všech rozpočtových změn je umístěn v sekci ekonomika těchto webových stránek – zde odkaz

Místní orientační systém – obec Doubice

Obec Doubice zrealizovala v roce 2017 projekt „Místní orientační systém – obec Doubice“, v rámci kterého byly v obci instalovány rozcestníky, směrovky a informační tabule. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků. Celkové náklady akce činily 178.414,- Kč a z toho dotací bylo pokryto 142.731,- Kč.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com