Vážení obyvatelé obce Doubice,

níže uvedená petice s podpisovými archy je dostupná na Obecním úřadě Doubice, ve všech doubických hospodách, v doubickém obchodě a bude k dispozici na veřejném setkání zastupitelů s obyvateli obce Doubice dne 07.07.2018. Na těchto místech můžete petici podepsat osobně, ale lze ji podepsat i elektronicky na tomto odkazu:

https://www.petice24.com/adame_dostupnost_kvalitnich_zdravotnich_slueb_pro_obany_luknovskeho_vybku

Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně

PETICE ze dne 1.7.2018

Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!

Jako všichni občané ČR jsme i my, obyvatelé Šluknovského výběžku, povinni odvádět každý měsíc platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven.

Za zajištění dostupné zdravotní péče pro své klienty jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny ve spolupráci s krajskými samosprávami, které jsou povinny zajistit pojištěncům poskytování hrazených služeb, včetně jejich místní a časové dostupnosti.

Město Rumburk již nemůže nadále zvládat financování ztrátového provozu své nemocnice, která jediná zajišťuje celodenní zdravotnickou péči pro 55 tisíc lidí Šluknovského výběžku.

V červenci 2018 je z důvodu nedostatku personálu a podfinancování nucena rumburská nemocnice pozastavit po dobu dovolených služby v celodenní lůžkové péči, omezit provozy svých oddělení a uzavřít internu – nebude se zde poskytovat lékařské péče ani v případech akutního ohrožení života a není vyloučeno, že se to bude opakovat.

Omezování provozů a uzavírání nemocničních oddělení má současně negativní dopady na kvalitu vzdělávání a zajišťování praxe pro studenty ve Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku, které hrozí další slučování a přesouvání.

Ve Šluknovském výběžku je nedostatek zubařů, praktických lékařů a většiny specialistů. Jsou navíc většinově v důchodovém věku a v zásadě nepřijímají nové pacienty. Pacienti musí dojíždět za ošetřením do mnoha vzdálených oblastí.

17 starostů měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska vyzvalo krajské zastupitele k obnovení jednání o vyřešení situace v rumburské nemocnici a nutnosti zachovat dostatečnou akutní lůžkovou zdravotní péči, zatím neúspěšně.

Chceme přimět zodpovědné orgány a instituce k přijetí takových řešení, která pro občany ze Šluknovského výběžku, ať už s akutním zhoršením zdravotního stavu či chronickým onemocnění, potřebou ambulantního zásahu či vyšetření, zajistí rychlou a kvalifikovanou dostupnou péči dle práva jako každému jinému občanovi v České republice.

My, podepsaní, důrazně žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň veřejných služeb na Šluknovsku!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com