Dle § 24 odst.4) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách je obec Doubice jakožto pořadatel veřejné sbírky na opravu historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a to způsobem jakým byla sbírka propagována (webové stránky obce).

Doba trvání sbírky: od 27. května 2016 do 30. dubna 2018

Hrubý výtěžek sbírky: 202.866,23 Kč

Náklady na sbírku: 5.925,- Kč (pořádání koncertů, ubytování účinkujících a cestovné, bankovní poplatky)

Čistý výtěžek sbírky: 196.941,23 Kč

Předáno ŘMK církvi farnost Doubice: 196.941,23 Kč (v plné výši použito na úhradu faktur za opravu varhan – doloženo výpisy z účtu)

Kontrola vyúčtování veřejné sbírky a použití finančních prostředků byla Krajským úřadem Ústeckého kraje provedena dne 14.08.2018 (protokol č.j. 1272/SCKZU/2016-21) přičemž kontrolou nebyly shledány žádné závady.

Kompletní dokumentace k veřejné sbírce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Doubici.

VŠEM  DÁRCŮM  SRDEČNĚ  DĚKUJEME !!!

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com