Veřejné projednání návrhu klidových území v NP České Švýcarsko

Vážení příznivci regionu Národního parku České Švýcarsko

dovolte mi, abych vás srdečně pozval na veřejné projednávání návrhu klidových území Národního parku České Švýcarsko, která se uskuteční ve čtvrtek 28. března2019 od 17.00 v Krásné Lípě (Dům Českého Švýcarska) a v sobotu 30. března od 10.00 v Jetřichovicích (Restaurace Praha). Na programu bude představení návrhu, informace o došlých připomínkách a způsobu jejich vypořádání a diskuse k předloženému návrhu. Klidová území budou nově regulovat pohyb návštěvníků národního parku (stejně jako ve stávající I. zóně zde bude pohyb návštěvníků povolen pouze po značených cestách) . Do 22. března je možné k návrhu zasílat připomínky, a to na adresu r.nagel@npcs.cz. Konečná podoba návrhu by měla být dohodnuta s Radou národního parku na zasedání dne 16. dubna t.r. Veškeré podklady k návrhu, včetně mapových příloh, naleznete na webových stránkách správy NP http://www.npcs.cz/klidova_uzemi.

Mgr. Richard Nagel – ředitel odboru veřejných vztahů Správy NPČŠ

Vyloučení vstupu do lesa – nařízení města Rumburk č.5/2018

25.10.2018 – Nařízení města Rumburk č.5/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa na území NP České Švýcarsko z důvodu nebezpečí požárů do 30.11.2018.

Vyloučení vstupu neplatí pro:

a) turisticky značené stezky (pěší, cyklostezky a hipostezky)

b) vlastníky lesa a jejich zaměstnance či osoby pověřené

c) pracovníky správních úřadů, organizačních složek státu a jejich organizací

d) lesní, mysliveckou stráž a stráž přírody

e) uživatele honiteb

f) složky IZS

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com