OPRAVA PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ DO OBCE

Dle sdělení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje proběhne v měsících duben, květen a červen oprava dvou příjezdových komunikací do obce Doubice. Jedná se o silnici z Rybniště do Doubice a z Kyjova do Doubice. Komunikace budou opatřeny zcela novým asfaltovým povrchem. Informace o přesném termínu opravy a dočasných omezeních budou včas zveřejněny:
Oprava státní silnice III/26327 proběhne ve dnech 11.05.2016 až 28.05.2016. V tuto dobu bude silnice zcela uzavřena s objízdnou trasou přes Krásnou Lípu. Přístup dotčeným majitelům domů a chalup v Nové Doubici bude umožněn ve směru z obce a jejich omezení bude pouze dočasné v okamžiku opravy závěrečného úseku.

MAS Český Sever, z.s.

Odkaz na web užitečný nejen veřejnému sektoru, ale i podnikajícím subjektům na území naší obce, k získání potřebných informací pro čerpání dotací z více dotačních programů prostřednictvím MAS Český sever, z. s., do jehož územní působnosti naše obec spadá.
http://www.masceskysever.cz/

Oprava místní komunikace kolem kostela

Na konci měsíce října 2015 (26.10.2015) proběhla oprava místní komunikace kolem kostela. Komunikace byla opatřena novým asfaltovým povrchem. Oprava byla hrazena z obecního rozpočtu a dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Ústecký kraj podpořil projekt Oprava místní komunikace kolem kostela částkou 100.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla obci Doubice poskytnuta z Fondu Ústeckého kraje. Celkové náklady na opravu dle výsledku výběrového řízení na dodavatele činí 499.753,23 Kč včetně DPH. – zveřejnění s logem kraje

Úprava nízkého a vysokého napětí ČEZ

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. provedla úpravu vedení nízkého a vysokého napětí v centru obce Doubice. V rámci této úpravy bylo odstraněno vedení vysokého napětí nad biocentrem (pod kostelem) a současně byla odstraněna trafostanice naproti hotelu JEF. Současně bylo vedení nízkého napětí od hotelu JEF, podél kostela až k trafostanici pod farou uloženo pod zem. Stavba je dokončena a kolaudace proběhne dne 19.05.2016.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com