Obec Doubice převzala od 01.01.2018 do své režie provoz obecního vodovodu od společnosti ŠČVaK (potažmo SVS, a.s.). Od ledna 2018 tedy dodávku pitné vody zajišťuje obec Doubice.

Cena vodného na rok 2019 byla stanovena výpočtem dle platných právních předpisů a schválena zastupitelstvem obce v konečné celkové výši 45,- Kč / m3.  Zde odkaz na úřední desku obce.

V případě havárie přípojky či vodovodního řadu, poškození vodoměru, nebo jiné situace týkající se provozu vodovodu se obracejte na starostu ( Drozd – 737276982 ) nebo místostarostu ( Jemelka – 737276980 ) obce Doubice.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com