Seznam všech uveřejněných dokumentů na úřední desce do 31.12.2016

01.12.2016 – návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 ( dopis, návrh rozpočtu )

16.11.2016 – návrh rozpočtu DSO Tolštejn na rok 2017

16.11.2016 – zveřejnění záměru pronájmu pozemku 1113/8 v k.ú. Doubice

16.11.2016 – návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2017 ( návrh 2017 )

14.11.2016 – veřejná vyhláška Aktualizace ÚAP ORP Rumburk (vyhl, p.1, p.2 )

02.11.2016 – SPÚ, nabídka pozemků k pronájmu ( nabídka )

17.10.2016 – OOP umístění zákazu vjezdu Máják ( OOP , mapa )

17.10.2016 – žádost o informace dle z.č.106/1999 Sb. R.M. (žádost a opověď)

08.10.2016 – výsledky voleb do zastupitelstva UK (v.o. Doubice) – výsledky

19.09.2016 – oznámení o volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje

07.09.2016 – informace ÚZSVM – nedostatečně identifikovaní vlastníci k.ú. Doubice

07.09.2016 – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ČEZ ( upozornění )

18.08.2016 – oznámení o možnosti převzít písemnost (OMPP – Doubický potok)

10.08.2016 – OOP cyklistický závod Wintermann – ( OOP, příloha 1, příloha 2 )

10.08.2016 – jmenování zapisovatelky volby do zast.krajů ( jmenování )

10.08.2016 – informace k volbám do zastupitelstev krajů ( oznámení )

03.08.2016 – SPÚ, nabídka pozemků k pronájmu (nabídka)

27.07.2016 – oznámení o počtu členů OVK – oznámení

18.07.2016 – oznámení o možnosti převzít písemnost ( OMPP – p.p.č.297 )

15.06.2016 – oznámení o možnosti převzít písemnost ( OMPP – p.p.č.297 )

15.06.2016 – opatření obecné povahy – Tour de Feminin ( OOP, mapa, plánek )

10.06.2016 – opatření obecné povahy – uzavírka silnice Chřibská (OOP, plánek)

10.06.2016 – opatření obecné povahy – uzavírka silnice Kyjov (OOP, plánek)

08.06.2016 – závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 (dopis , záv.účet)

01.06.2016 – zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku ( 531 )

30.05.2016 – závěrečný účet za rok 2015 DSO Sever (účet + audit)

24.05.2016 – závěrečná zpráva za rok 2015 DSOT (audit, závěrečný účet)

11.05.2016 – opatření obecné povahy – uzavírka silnice 26327 ( OOP )

04.05.2016 – SPÚ, nabídka pozemků k pronájmu (nabídka)

02.05.2016 – SVS vyúčtování vodného a stočného 2015 – informace

27.04.2016 – zveřejnění záměru pronájmu obecního majetku (obchod)

27.04.2016 – vyhláška Finančního úřadu předpis daně z nemovitosti

25.04.2016 – závěrečný účet obce Doubice za rok 2015 + přílohy

20.04.2016 – oznámení Lesů ČR, s.p. o provedení postřiku proti klikorohu

02.04.2016 – návrh rozpočtu DSO Sever – návrh

02.03.2016 – informace ÚZSVM – nedostatečně identifikovaní vlastníci k.ú. Doubice

29.02.2016 – opatření obecné povahy – hnízdní lokality v NP – OOP , mapa

15.02.2016 – návrh Opatření obecné povahy – hnízdní lokality v NP – návrh

10.02.2016 – výzva k podání návrhů na změnu č.02 UP Doubice – výzva

03.02.2016 – podpora začínajících podnikatelů – seminář (pozvánka)

03.02.2016 – SPÚ, nabídka pozemků k pronájmu (nabídka)

13.01.2016 – opatření obecné povahy: Národní plán Povodí Labe – OOP

09.12.2015 – oznámení o možnosti seznámit se s navrženou změnou Plánu péče o NP České Švýcarsko ( oznámení )

26.11.2015 – návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 ( dopis , rozpočet )

25.11.2015 – návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2016

25.11.2015 – zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku ( 1411/2 )

10.11.2015 – oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Spravedlnost – oznámení

04.11.2015 – nabídka pozemků k pronájmu o Státního pozemkového úřadu ( nabídka, seznam pozemků )

02.11.2015 – odstávka elektrické energie 24.11.2015 – oznámení, plánek

02.11.2015 – upozornění Úřadu Práce ČR na nové průkazky OZP

26.10.2015 – zveřejnění záměru pronájmu obecního majetku (obchod)

05.10.2015 – zveřejnění záměru prodeje obecního majetku (celnice)

14.09.2015 – zveřejnění záměru prodeje obecního majetku (část pozemku 7/1)

02.09.2015 – smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na opravu místní komunikace kolem kostela – zde

02.09.2015 – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky v k.ú. Doubice – informace UZSVM

19.08.2015 – odvolání doby zvýšeného nebezpečí požárů – zde

10.08.2015 – vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požárů – zde

29.07.2015 – zveřejnění záměru prodeje obecního majetku (481/1)

15.06.2015 – DSO Sever – účetní závěrka 2014 , závěrečný účet 2014 , audit

27.05.2015 – zveřejnění záměru pronájmu obecního majetku (trvalý travní porost) – zde

12.05.2015 – seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky v k.ú. Doubice – informace UZSMV

05.05.2015 – oznámení MŽP o změně Plánu péče NP České Švýcarsko – zde

30.04.2015 – návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2015 – zde

30.04.2015 – záverečný účet obce Doubice za rok 2014 – zde a přílohy 01, 02, 03, 04, 05

30.04.2015 – veřejná vyhláška FÚ Ustí nad Labem – zde – zde – zde – zde – zde

21.04.2015 – zveřejnění záměru pronájmu obecního majetku (rybník) – zde

8.4.2015 – Zápis z auditu hospodaření obce za rok 2014 – zde.

23.1.2015 – Oznámení o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Doubice, které se uskuteční dne 14.3.2015 – zde a zde a zde.

17.12.2014 – Termín nových voleb do zastupitelstva obce Doubice – zde a zde.

16.12.2014 – pravidla rozpočového provizoria pro rok 2015 – zde.

3.10.2014 – Rozpočtová opatření pro rok 2014 – zde.

25.8.2014 – Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (snížení daně z nemovitostí) – zde a zde.

15.7.2014 – Informace o počtu členů zastupitelstva – zde.

1.7.2014 – Informace k podávání kandidátních listin pro komunální volby v říjnu 2014 – zde.

5.6.2014 – Závěrečný účet obce Doubice 2013 – zde, přílohy: FIN2-12M zde, audit (po stránkách) – zde, 2, 3, 4, 5, 6, inventura – zde

28.5.2014 – Veřejná vyhláška KÚ – ÚK o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územníhp rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období – zde. Vyvěšeno: 28.5.2014 Sejmuto: 16.6.2014

10.2.2014 – záměr prodeje pozemku p.č. 1449/1 – zde.

17.12.2013 – Návrh rozpočtu pro rok 2014 – zde.

29.11.2013 – Návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2014 – zde , zde a zde.

1.11.2013 – Záměr pronájmu nebytových prostor (obchod) v budově obecního úřadu – zde.

12.8.2013 – Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1177/3 (trvalý travní porost) o rozloze 440 m2 – zde.

13.6.2013 – Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 7/1 (zahrada) o výměře 307 m2 – zde.

13.5.2013 – Závěrečný účet obce Doubice 2012 – zde, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5 (audit), příloha 5a (podpisy), příloha 6 (inventura).

13.5.2013 – Hodnotící zpráva hospodaření obce 2011/2012 – zde.

22.1.2013 – Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání změny č. 1 územního plánu obce Doubice – zde.

21.1.2013 – Záměr pronájmu obecního bytu, cca 33 m2, v budově Obecního úřadu, Doubice 50 – zde.

29.11.2012 – NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOUBICE NA ROK 2013 – zde.

21.09.2012 – záměr prodeje obecního pozemku p.č. 479 – zde.

6.9.2012 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti – zde.

8.8.2012 – Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 301/2 – zde.

8.8.2012 – Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 304/1 – zde.

18.7.2012 – Územní rozhodnutí – RD – Honskus – zde.

16.7. 2012 – Veřejná vyhláška – Oznámení a Výzva – 2. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk – zde.

16.7.2012 – Záměr prodeje pozemku p.č. 794 – zde.

19.6.2012 – Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele – zde. (Česky: výpočet ceny vodného)

10.5.2012 – Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci rozhodování o umístění stavby (septik na p.č. 599/7) – zde – situace – zde.

23.4.2012 – Veřejná vyhláška – rušení trvalého pobytu p. Ondřich – zde.

18.4.2012 – Závěrečný účet obce Doubice za rok 2011 – zde. Povinně zveřejňovaná zpráva o kontrole – zde a zde a zde a zde a zde. A ještě výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – zde.

16.4.2012 – Opět! Připomínka letitého záměru pronájmu objektu Informační bod v Zadní Doubici – zde.

3.4.2012 – Záměr prodeje poloviny Horního rybníka, p.č. 1159/5 – zde.

24.1.2012 – Návrh zadání Změny ÚP Doubice ve znění schváleném na 14. ZO Doubice konaného dne 23.1.2012 – zde. Grafický návrh – zde.

24.1.2012 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 5/2011 o místním poplatku za výherní hrací automaty – zde.

2.12.2011 -Návrh rozpočtu obce na rok 2012 – zde.

19.09.2011 – Opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje – zde.

09.08.2011 – Záměr prodeje části pozemků p.č. 1270/5 a 1270/7 – zde.

26.07.2011 – Záměr prodeje pozemků p.č. 1094/1 a 1094/2 – zde.

19.07.2011 – Územní rozhodnutí ve věci stavby vodovodu na p.p.č. 1094/14 – zde.

07.07.2011 – Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu – zde.

04.07.2011 – Návrh zadání změny č.1 ÚP Obce Doubice – zde. Průvodní dopis – zde.

27.06.2011 – Záměr pronájmu hasičárny, 80 m2, č.p. 202 – zde.

13.06.2011 – Závěrečný účet Ústeckého kraje – 2010 – zde.

24.05.2011 – Záměr prodeje pozemku č.p. 1087/6 – zde.

24.05.2011 – Záměr prodeje pozemku č.p. 1087/8 – zde.

24.05.2011 – Záměr prodeje pozemku č.p. 1087/2 – zde.

02.05.2011 – Oznámení o možnosti nahlížet do dokončeného digitalizovaného operátu Obce Doubice – zde.

27.04.2011 – Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – zde. Plánek – zde. (Nahrazuje vyhlášku č. 2/2011)

04.04.2011 – Oznámení o pořízení změny č.1 ÚP Obce Doubice – zde.

29.03.2011 – Záměr prodeje části pozemku 879/11 – zde. Plánek – zde.

22.03.2011 – Záměr prodeje části pozemku č.p. 321 – zde. Plánek – zde.

21.02.2011 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů – zde.

21.02.2011 – Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity – zde.

21.02.2011 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – zde.

21.02.2011 – Obecně závazná vyhláška č. 5/ 2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu – zde.

15.02. 2011 – Veřejnoprávní smlouva s městem Krásná Lípa o vykonávání přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení – zde a zde.

01.02. 2011 – Záměr prodeje pozemku – zde.

29.12.2010 – Záměr prodeje pozemku – zde.

7.12.2010 – Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 – zde.

3.12. 2010 – Návrh rozpočtu obce Doubice na rok 2011 – zde.

15.11. 2010 – Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního jednání (infocentrum Rezek) – zde.

16.11.2010 – Územní rozhodnutí – ČOV – Ing.arch. Petr Burian – zde.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com