Závěrečný účet Ústeckého kraje 2016 a Střednědobý výhled rozpočtu UK 2018 – 2022

08.06.2017 – zveřejnění závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022.

Úplné znění dokumentů je na webových stránkách Ústeckého kraje:

http://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu-usteckeho-kraje/ds-100125/p1=231487

http://www.kr-ustecky.cz/zaverecny-ucet-usteckeho-kraje/ds-100127/p1=231489

 

Závěrečný účet DSO Sever za rok 2016

26.05.2017 – Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SEVER za rok 2016

1. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání DSO SEVER za rok 2016
2. Rozvaha – dostupná na www.mikroregion-sever.cz
3. Výkaz zisku a ztráty – dostupný na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 1 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 2 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 3 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 4 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1 – dostupný na www.mikroregion-sever.cz
5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2 – dostupný na www.mikroregion-sever.cz

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com