Veřejná zakázka malého rozsahu – pořízení drtiče zahradního odpadu a kompostérů pro obec Doubice

09.04.2018 – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení drtiče zahradního odpadu a kompostérů pro obec Doubice“

00 – výzva k podání nabídky

01 – nabídkový list na dílčí část 01

02 – nabídkový list na dílčí část 02

03 – nabídkový list na dílčí část 03

04 – nabídkový list na dílčí část 04

05 – krycí list nabídky

06 – vzor kupní smlouvy

07 – vzor vyplněného nabídkového listu

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com