Následky vichřice z 18.01.2018

Stručné informace ke včerejší noční vichřici:

1) Doubice byla bez proudu cca od 18:00 do 02:00 hod ráno, nyní bychom měli mít distribuci elektřiny zajištěnou, avšak v Nové Doubici přetrvávají potíže, jelikož běží pouze jedna fáze. Porucha je opakovaně nahlášená a je přislíbena rychlá oprava. Může se stát, že to budou z důvodu různých oprav přes den na chvíli vypínat. Bylo poškozeno vysoké napětí na cca 200 místech v okrese Děčín. ČEZ poruchy odstraňuje postupně, nejprve na vysokém napětí a následně se budou věnovat poruchám na vedení nízkého napětí. Stav distribuční sítě lze sledovat i zde na stránkách ČEZ Distribuce:

2) veřejné osvětlení nahodíme dnes večer (19.01.2018), do dnešního rána jsme jej nechali po prvním vypadnutí jističů preventivně bez proudu.

3) silnice do obce jsou průjezdné ze směru od Krásné Lípy, Rybniště a Chřibské. Cesta do Kyjova byla poměrně hodně zapadaná a tedy byla celé dopoledne uzavřena (od Policie ČR – pásky přes cestu), v tomto okamžiku je už plně průjezdná.

4) prosím o velkou opatrnost při pohybu v lese, vítr poškodil další stromy, které přibyly k těm z podzimu a díky velkému podmáčení mohou nahnuté stromy padat postupně i bez větru!!! Stromy mohou postupně padat i přes silnice, tak prosím opatrně v zatáčkách, aby Vás to nepřekvapilo, na tomto povrchu se dobržďuje velmi obtížně.

JD

Poděkování do Daubitz

Velmi děkujeme našim přátelům z německé Daubitz za jejich finanční dary na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici.

Na přelomu roku se sbírkový účet rozrostl o jejich dary ve výši 180 Eur. Děkujeme !!!

VODOVOD DOUBICE od 01.01.2018

Vážení doubičtí obyvatelé

obec Doubice převzala od 01.01.2018 do své režie provoz obecního vodovodu od společnosti ŠČVaK (potažmo SVS, a.s.). S velkou pravděpodobnosti jste asi už dostali vyúčtování vodného od SČVaKu ke dni 31.12.2017, na tomto vyúčtování je uveden stav vodoměru, který bude výchozím stavem pro rok 2018.

Prosím ty majitelé nemovitostí v Doubici, kteří tak ještě nesepsali s obcí smlouvu, aby se stavili na obecním úřadě a podepsali smlouvu o dodávce pitné vody, kterou již bude zajišťovat obec Doubice, v této smlouvě bude ujednáno placení záloh a jejich výše. Zálohy se budou platit na účet obce Doubice 101030436/0300 a jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo Vaší nemovitosti v Doubici (popisné či evidenční jak kdo to má). Číslo Vaší smlouvy o dodávce pitné vody bude totožné s číslem Vaší nemovitosti.

Prosím zrušte si trvalé příkazy, kterými jste dosud hradili zálohy SČVaK, a.s.

Cena vodného na rok 2018 byla stanovena výpočtem dle patných právních předpisů a schválena zastupitelstvem obce v konečné celkové výši 45,- Kč / m3. Zde odkaz na úřední desku obce.

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci

S pozdravem

Jan Drozd

Veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři – 18.11.2017

Vážení doubičtí,

prosím přijměte pozvání na veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři, které se uskuteční v sobotu 18.11.2017 od 15:30 v Baště u Staré Hospody – pozvánka s programem ke stažení zde.

Letošnímu setkání bude předcházet jedna společenská akce. Jistě si pamatujete, že jsme v rámci oslav 25 let obnovené samostatnosti obce Doubice dostali od našich německých přátel z Daubitz sazenici dubu. Tento německý dub a ještě český dub, který jsme přikoupili, bychom chtěli společně s německými přáteli zasadit v prostoru u obelisku před bývalou poštou, jakožto symbol našeho vzájemného přátelství. I na tuto výsadbu, která proběhne ve stejný den od 15:00 hod, jste srdečně zváni.

V rámci veřejného setkání proběhne ještě jedna kulturní vložka, a to přednáška o sklářství v Doubici, Doubické sklárně a budou vystaveny repliky skleněných výtvorů, které byly v Doubici nalezeny. Tohoto zpestření o historické zajímavosti naší obce se zhostí paní Eva Černá z Národního památkového ústavu, která nám povypráví o sklářství.

Tož přijďte pobejt, těšíme se na Vás.. Mějte se fajn

Jan Drozd

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com