Seminář k návrhu nové zonace NP České Švýcarsko – pro veřejnost

Správa Národního parku České Švýcarsko zve širokou veřejnost na seminář, který se bude týkat návrhu nové zonace národního parku. Seminář se uskuteční dne 30.08.2018 od 16:00 v budově obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko v Krásné Lípě (budova s infocentrem na náměstí).

Zde odkaz na pozvánku: http://www.npcs.cz/seminar-k-navrhu-nove-zonace-npcs-2018-08-30-140000

Veřejná sbírka na opravu historických varhan – vyúčtování

Dle § 24 odst.4) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách je obec Doubice jakožto pořadatel veřejné sbírky na opravu historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a to způsobem jakým byla sbírka propagována (webové stránky obce).

Doba trvání sbírky: od 27. května 2016 do 30. dubna 2018

Hrubý výtěžek sbírky: 202.866,23 Kč

Náklady na sbírku: 5.925,- Kč (pořádání koncertů, ubytování účinkujících a cestovné, bankovní poplatky)

Čistý výtěžek sbírky: 196.941,23 Kč

Předáno ŘMK církvi farnost Doubice: 196.941,23 Kč (v plné výši použito na úhradu faktur za opravu varhan – doloženo výpisy z účtu)

Kontrola vyúčtování veřejné sbírky a použití finančních prostředků byla Krajským úřadem Ústeckého kraje provedena dne 14.08.2018 (protokol č.j. 1272/SCKZU/2016-21) přičemž kontrolou nebyly shledány žádné závady.

Kompletní dokumentace k veřejné sbírce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Doubici.

VŠEM  DÁRCŮM  SRDEČNĚ  DĚKUJEME !!!

 

ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ TRÁVNÍKŮ a NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ PITNOU VODOU !!!

Vážení obyvatelé obce Doubice. Dnes 05.07.2018 byl v celé obci vyhlášen zákaz zalévání trávníků a napouštění bazénů pitnou vodou. Zákaz byl vyhlášen z důvodu dlouhotrvajícícho sucha, velkého množtví odběratelů v obci a omezeného množství vody v obecním vodovodu. Podrobnější informace sdělíme na veřejném setkání zastupitelů s obyvateli obce Doubice dne 07.07.2018 od 15:30 v Baště u Staré Hospody.

Děkujeme mnohokrát za pochopení i za Vaši ohleduplnost.

PETICE za dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!

Vážení obyvatelé obce Doubice,

níže uvedená petice s podpisovými archy je dostupná na Obecním úřadě Doubice, ve všech doubických hospodách, v doubickém obchodě a bude k dispozici na veřejném setkání zastupitelů s obyvateli obce Doubice dne 07.07.2018. Na těchto místech můžete petici podepsat osobně, ale lze ji podepsat i elektronicky na tomto odkazu:

https://www.petice24.com/adame_dostupnost_kvalitnich_zdravotnich_slueb_pro_obany_luknovskeho_vybku

Vládě ČR, Ústeckému kraji, Všeobecné zdravotní pojišťovně

PETICE ze dne 1.7.2018

Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!

Jako všichni občané ČR jsme i my, obyvatelé Šluknovského výběžku, povinni odvádět každý měsíc platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven.

Za zajištění dostupné zdravotní péče pro své klienty jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny ve spolupráci s krajskými samosprávami, které jsou povinny zajistit pojištěncům poskytování hrazených služeb, včetně jejich místní a časové dostupnosti.

Město Rumburk již nemůže nadále zvládat financování ztrátového provozu své nemocnice, která jediná zajišťuje celodenní zdravotnickou péči pro 55 tisíc lidí Šluknovského výběžku.

V červenci 2018 je z důvodu nedostatku personálu a podfinancování nucena rumburská nemocnice pozastavit po dobu dovolených služby v celodenní lůžkové péči, omezit provozy svých oddělení a uzavřít internu – nebude se zde poskytovat lékařské péče ani v případech akutního ohrožení života a není vyloučeno, že se to bude opakovat.

Omezování provozů a uzavírání nemocničních oddělení má současně negativní dopady na kvalitu vzdělávání a zajišťování praxe pro studenty ve Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku, které hrozí další slučování a přesouvání.

Ve Šluknovském výběžku je nedostatek zubařů, praktických lékařů a většiny specialistů. Jsou navíc většinově v důchodovém věku a v zásadě nepřijímají nové pacienty. Pacienti musí dojíždět za ošetřením do mnoha vzdálených oblastí.

17 starostů měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska vyzvalo krajské zastupitele k obnovení jednání o vyřešení situace v rumburské nemocnici a nutnosti zachovat dostatečnou akutní lůžkovou zdravotní péči, zatím neúspěšně.

Chceme přimět zodpovědné orgány a instituce k přijetí takových řešení, která pro občany ze Šluknovského výběžku, ať už s akutním zhoršením zdravotního stavu či chronickým onemocnění, potřebou ambulantního zásahu či vyšetření, zajistí rychlou a kvalifikovanou dostupnou péči dle práva jako každému jinému občanovi v České republice.

My, podepsaní, důrazně žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň veřejných služeb na Šluknovsku!

Nalezený pes v Doubici 03.07.2018 byl předán majiteli

V úterý 03.07.2018 kolem 10:00 byl v Doubci nalezen zaběhnutý pes (fena). Za pomoci starostů z okolních obcí, psího útulku v Děčíně a Police ČR se podařilo ještě téhož dne večer nalézt majitele, kterému byla fenka předána. Všem co dopomohli ke šťastnému shledání Bessy s majitelem patří velký DÍK !!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com