Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Projekt rozšíření obecní infrastruktury

15.07.2020 – Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Projekt rozšíření obecní infrastruktury, nabídky je možné podávat do 29.07.2020 do 14:00 hod – bližší podrobnosti níže ve výzvě a přílohách č.1 až 5 , které jsou volně ke stažení.

Výzva k podání nabídky

Příloha 01 – nabídkový list

Příloha 02 – krycí list nabídky

Příloha 03 – závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha 04 – vzor vyplněného nabídkového listu

Příloha 05 – vzhled prvků infrastruktury a jejich umístění

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com