Závěrečný účet obce Doubice za rok 2019 (schválený na 16. zasedání ZO Doubice dne 18.05.2020)

20.05.2020 – závěrečný účet obce Doubice za rok 2019 ( schválený závěrečný účet obce Doubice za rok 2019, hodnotící zpráva k návrhu SZÚ 01, výkaz FIN 2-12, hodnotící zpráva k návrhu SZÚ 02, účetní výkazy – rozvaha, VZZ a příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, inventarizační zpráva za rok 2019)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Doubice I.etapa

20.05.2020 – Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Doubice – I.etapa, nabídky je možné podávat do 10.06.2020 do 14:00 hod – bližší podrobnosti níže ve výzvě a přílohách č.1 až 9 , které jsou volně ke stažení.

Výzva k podání nabídky

Příloha č.01 – technická dokumenatce

Příloha č.02 – krycí list nabídky

Příloha č.03 – čestné prohlášení potvrzující základní způsobilost

Příloha č.04 – kalkulace zakázy (slepý rozpočet)

Příloha č.05 – návrh smlouvy o dílo

Příloha č.06 – podklady pro světelné výpočty

Příloha č.07 – technické parametry svítidel

Příloha č.08 – specifikace svítidel

Příloha č.09 – přehled subdodavatelů veřejné zakázky

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com