Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání výpisy z některých rejstříků a evidencí.
Toto kontaktní místo je v provozu i v Doubici.

 • Jaké výpisy (ověřené výstupy) zde můžete získat?
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Registr účastníků provozu Modul Autovraky ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Žádosti o zřízení datové schránky
 • Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu

Co musím vědět nebo co si musím přinést, aby mi mohl být výpis vyhotoven?

 • Výpis z katastru nemovitostí:
  Vždy musíme znát katastrální území a k tomu jeden z těchto údajů:
  číslo listu vlastnictví nebo
  číslo parcely nebo
  číslo budovy nebo
  číslo jednotky (týká se např. bytů v osobním vlastnictví) a část obce
 • Výpis z obchodního rejstříku:
  Žadatel musí uvést IČ subjektu, o jehož výpis žádá, a zda chce výpis z OR platný (bývá kratší, na méně stránek) nebo výpis z OR úplný (delší, více stránek, vyšší správní poplatek)
 • Výpis ze živnostenského rejstříku:
  Žadatel musí uvést IČ subjektu, o jehož výpis žádá.
  U těchto tří rejstříků žadatel neprokazuje svoji totožnost a může si požádat o jakýkoliv výpis, protože se jedná o výpisy z veřejných evidencí.
 • Výpis z Rejstříku trestů
  Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
  Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
  Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Správní poplatek
Za vyhotovení výpisu se hradí správní poplatek, který je:
za první stránku 100 Kč a za každou další stránku 50 Kč.
Výjimka je u výpisu z Rejstříku trestů, kdy se platí správní poplatek 100 Kč a to i v případě, kdy se výpis skládá z několika stran.
Do počtu stránek se nezapočítává stránka s vytištěnou ověřovací doložkou.
Správní poplatek od Vás vybere pracovnice Czech POINTu
podání žádosti na zřízení datové schránky je bezplatné

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com