• 25.1.2020
  • 8:00
  • Fabrika Doubice

 

Tradiční Doubická zabijačka se bude konat v sobotu 25.01.2020 po celý den na Fabrice v Doubici. Všichni jste zváni !!

A o co vlastně jde:

Wikipedie říká: Zabijačka je událost, při níž dojde k zabití (porážce) doma chovaných vepřů svépomocí, popřípadě za účasti řezníka, následnému rozporcování těla a zpracování získaného masa do domácích zásob před nadcházející zimou. Kromě této samozásobitelské role je nepřímým smyslem zabijačky také její společenský přesah, protože bývá značně náročná na technické (kuchyňské) zázemí i na počet spolupracovníků, takže v době zabijačky se ke členům domácnosti připojuje i širší příbuzenstvo, sousedé apod., vykonávající pomocné práce.

V Doubici se ale 25. ledna upustí od zmiňované „samozásobitelské role“ a všechno co si sousedé a účastníci společně uvaří a upečou, tak si taky snědí. A bude hrát harmonikář a večer pak bude koncert. Podrobný program bude upřesněn.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com