Závěrečný účet Ústeckého kraje 2016 a Střednědobý výhled rozpočtu UK 2018 – 2022

08.06.2017 – zveřejnění závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022.

Úplné znění dokumentů je na webových stránkách Ústeckého kraje:

http://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu-usteckeho-kraje/ds-100125/p1=231487

http://www.kr-ustecky.cz/zaverecny-ucet-usteckeho-kraje/ds-100127/p1=231489

 

Tour de Feminin 2017 – v Doubici (6.7. až 9.7.2017)

Rok se s rokem sešel a naší obcí opět projede cyklistický závod Tour de Feminin. Tentokrát se jedná o jubilejní 30. ročník. (6. – 9.červenec 2017)
V Doubici se pojedou tyto etapy, v těchto dnech, hodinách a trasách:
Čtvrtek 06.07.2017 – 1.etapa, uzavřena bude silnice na trase Krásná Lípa – Kyjov – Doubice – Rybniště (v obou směrech) od 16:00 do 17:00
Pátek 07.07.2017 – 2.etapa, uzavřena bude silnice na trase Rybniště – Doubice – Krásná Lípa (v obou směrech) od 11:00 do 12:00
Neděle 09.07.2017 – 5.etapa, uzavřena bude silnice na trase Rybniště – Doubice – Krásná Lípa (v obou směrech) od 11:00 do 14:00
Sportu zdar
Jan Drozd

Závěrečný účet DSO Sever za rok 2016

26.05.2017 – Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí SEVER za rok 2016

1. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání DSO SEVER za rok 2016
2. Rozvaha – dostupná na www.mikroregion-sever.cz
3. Výkaz zisku a ztráty – dostupný na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 1 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 2 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 3 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
4. Příloha 4 – dostupné na www.mikroregion-sever.cz
5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1 – dostupný na www.mikroregion-sever.cz
5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2 – dostupný na www.mikroregion-sever.cz

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com