Odečet vodoměrů 2019

V průběhu srpna 2019 budeme opět provádět pravidelný odečet vodoměrů a následné vyúčtování vodného. Odečet budou provádět Vám dobře známé osoby (B.Jemelka, J.Černý, J.Drozd). Děkujeme předem za umožnění přístupu k vodoměru a za Vaši ochotu.

V případě, že víte, že nebudete v srpnu k zastižení ve své chalupě prosím pošlete fotografii počítadla Vašeho vodoměru na mejl oudoubice@volny.cz s uvedením čísla popisného či evidenčního Vašeho objektu a také datum pořízení fotografie. Děkujeme za spolupráci.

Vyúčtování vodného bude pak probíhat v průběhu srpna a září 2019 s tím, že Vám bude vyúčtování zasláno tak, jak máte ve smlouvě sjednáno (mejlem či poštou).

POZOR – dočasná změna autobusové linky 405

Oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje informuje o chystané uzavírce železničního přejezdu v Zahradách, která se dotkne obsluhy vaší obce Doubice prostřednictvím linky 405. Uzavírka je plánovaná na termín 10. června od 7:00 – 12. června 2019 do 19:00 s tím, že prvního dne ráno bude ještě umožněn průjezd spoje 106 z Doubice do Rumburku. Od tohoto spoje bude na lince 405 platit výlukový jízdní řád (viz níže). Linka pojede po objízdné trase ze Zahrad do Brtníků, přes Panský do Starých Křečan. Během výluky bude dočasně přemístěná zastávka Staré Křečany,Elite do prostoru křižovatky se silnicí od Brtníků, zastávka Krásná Lípa, Zahrady,SOU bude nahrazena zastávkou Krásná Lípa,Zahrady,rozc. (přes přejezd bude zřízena bezpečná lávka pro přechod cestujících) a zastávka Staré Křečany,jednota nebude po dobu uzavírky moci být obsluhována. Vzhledem k délce objízdné trasy dochází na spojích k časovým posunům.

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com