VODOVOD DOUBICE

Vážení doubičtí obyvatelé

obec Doubice převzala od 01.01.2018 do své režie provoz obecního vodovodu od společnosti ŠČVaK (potažmo SVS, a.s.). S velkou pravděpodobnosti jste asi už dostali vyúčtování vodného od SČVaKu ke dni 31.12.2017, na tomto vyúčtování je uveden stav vodoměru, který bude výchozím stavem pro rok 2018.

Prosím ty majitelé nemovitostí v Doubici, kteří tak ještě nesepsali s obcí smlouvu, aby se stavili na obecním úřadě a podepsali smlouvu o dodávce pitné vody, kterou již bude zajišťovat obec Doubice, v této smlouvě bude ujednáno placení záloh a jejich výše. Zálohy se budou platit na účet obce Doubice 101030436/0300 a jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo Vaší nemovitosti v Doubici (popisné či evidenční jak kdo to má). Číslo Vaší smlouvy o dodávce pitné vody bude totožné s číslem Vaší nemovitosti.

Prosím zrušte si trvalé příkazy, kterými jste dosud hradili zálohy SČVaK, a.s.

Cena vodného na rok 2018 byla stanovena výpočtem dle patných právních předpisů a schválena zastupitelstvem obce v konečné celkové výši 45,- Kč / m3.  Zde odkaz na úřední desku obce.

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci

S pozdravem

Jan Drozd

 

PF 2018

Příjemné prožití vánočních svátků, spousta pohody, zdraví a štěstí v novém roce 2018.

Dodávka elektřiny v celé obci obnovena

Dnes 31.10.2017 v odpoledních hodinách byla kompletně obnovena dodávka elektrické energie do celé obce. Porucha na vedení vznikla v neděli 29.10.2017 při vichřici. Poslední chalupy v Nové Doubici, které byly celé tři dny bez proudu, už mohou opět fungovat normálně. Je vysoce pravděpodobné, že v důsledku vichřice se některé poruchy projeví později, pokud se tak stane, dejte prosím vědět na OÚ, pomůžeme Vám to vyřešit. JD

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com