Základy tohoto Spolku, později občanského sdružení, byly položeny v létě 1969, kdy se konstituovala skupina mladých dívek a chlapců z řad místních občanů a z rodin rekreantů, která spolu již delší dobu trávila v Doubici společné prázdniny. V jednom bývalém chlévě si zřídila klubovnu a zahájila pravidelnou činnost. Kromě každodenních sportovních akcí byly organizovány celodenní hromadné výlety.  Na podzim 1975 byl uspořádán v Praze první „Doubický parník“, který pravidelně na začátku října vyplouval na Vltavě až do roku 1988 (od roku 1984 také na jaře). Zvyšující se ceny lodní dopravy ukončily tuto hezkou tradici.  V roce 1976 byly poprvé zorganizovány veřejné koloběžkové závody, ty se opakovaly do roku 1985, pak pro hustý silniční provoz byly přerušeny a znovu obnoveny v roce 2003 na trase mimo běžný provoz.  Od 2.12.1977 se každoročně dodnes koná v obci tzv.“cvičení“, což je na konci roku dvou- někdy třídenní setkání pouze mužů. Rozloučit se s končícím rokem (možná i životem) přichází pravidelně přes 40 zájemců.  26.1.1985 se v Praze uskutečnil 1.“Doubický reprezentační ples“. Ten se každoročně koná dosud.
S potřebou zastřešit dosavadní aktivity doubických chalupářů vznikl v roce 1996 Spolek přátel Doubice. Brzy po svém vzniku zorganizoval brigádu na vyčištění dvou skládek odpadu na okraji obce. Po dohodě s Obecním úřadem se ještě uskutečnily další brigády za účasti doubických chalupářů. V létě 2003 bylo věnováno několik sobotních odpolední úpravě okolí časem poškozené kapličky, která se letos dočkala zásadní opravy. Spolek přátel dále zorganizoval dvě aukce uměleckých předmětů ze zdrojů členů. Jedna vynesla téměř 28 tisíc, které byly předány starostce moravské obce postižené v roce 1997 povodní, výtěžek druhé, cca 8 tisíc, byl vložen jako příspěvek k zabezpečení skupiny archeologického výzkumu doubické sklárny. Na pomoc obci Těchlovice postižené povodní v roce 2001 byla uspořádána ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem sbírka . Na konci devadesátých let bylo svépomocně upraveno bývalé fotbalové hřiště a dnes již několik let je středem zájmu především doubické mládeže, která se každoročně zúčastňuje v okolí fotbalových turnajů, pořádaných především pro registrované sportovce, což brzy odradilo pokusy těch starších rovněž soutěžit. V září 2001 byla uspořádána 1.“Doubická pouť smíření“, která se každoročně opakuje – s rostoucím počtem účastníků a stále složitějším autorským zadáním. O akcích v Doubici informuje a veřejnost na ně zve od února 2001 webová stránka www.doubice.cz s pravidelnými příspěvky z mnoha stran.
Veškerá činnost Spolku probíhá na bázi dobrovolnosti a bez vybírání členských příspěvků.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com