Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen “GDPR” (General Data Protection Regulation).

Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů obcí Doubice a obecním úřadem Doubice, postup při výkonu práv subjektu údajů a další související informace a dokumenty.

Poučení o právech

Kontaktní údaje na pověřence GDPR

Informace pro obyvatele a smluvní partnery obce Doubice

Informace pro účastníky správních řízení vedených obecním úřadem Doubice a osoby dotčené

Žádost o výkon práv subjektu údajů

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com