Územní plán byl schválen formou opatření obecné povahy usnesením Zastupitelstva obce Doubice č.4 ze dne 27.10.2008.

Územní plán si můžete prohlédnout v čistopise na Obecním úřadě Doubice anebo si můžete potřebnou dokumentaci stáhnout z webové stránky zde z odkazu.

Na výše uvedené stránce jsou k dispozici všechny texty i grafická část Územního plánu a také další podklady, které sloužily jako podklad ke stanovení regulativů výstavby. U příslušných odkazů na pdf-soubory je i stručný návod, jak dokumentaci používat.

Upozorňujeme, že informace Územního plánu nenahrazují zákonné postupy dle příslušných paragrafů Stavebního zákona vůči Stavebnímu úřadu Rumburk.

Na tomto místě zveřejňujeme všechny materiály ke Změně číslo 1 Územního plánu obce Doubice:

Oznámení společného projednání konaného dne 11. února 2013 na Městkém úřadě Rumburk – zde.

Hlavní výkres – Změna č. 1 – ÚP Doubice – zde.

Koordinační výkres – Změna č. 1 ÚP Doubice – zde.

Odůvodnění – Změna č. 1 ÚP Doubice – zde.

Předpokládané zábory půdního fondu – Změna č. 1 ÚP Doubice – zde.

Základní členění území – Změna č. 1 – ÚP Doubice – zde.

Textová část – Změna č. 1 – ÚP Doubice – zde.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com