Obecně závazná vyhláška obce Doubice č. 2/2005 kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 a č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com