Obecně závazná vyhláška obce Doubice č. 1/2005 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně nakládání se stavebním odpadem

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com