Sdružené ČOV – dotazník

Na setkání dne 20.04.2019 v Baště u Staré Hospody jsme informovali o záměru obce získat dotaci na vybudování sdružených čistíren odpadních vod ke skupinám domů (1 ČOV na cca 5 – 10 chalup). Odpadní vody vypouštěné do potoka v loňském suchém létě činily velké problémy v dolní části obce a do budoucna chceme tento problém aktivně řešit. Pro přípravu záměru tohoto plánu potřebujeme znát jakým způsobem každá chalupa v Doubici likviduje své odpadní vody a zda máte zájem o připojení se k tomuto projektu. Připravili jsme jednoduchý dotazník a touto cestou Vás žádám o jeho vyplnění a doručení na OÚ e-mailem: ( oudoubice@volny.cz ) . Současně bych Vás rád požádal o zaslání kopie posledního dokladu o likvidaci odpadních vod (účet od fekálu) tak, abychom věděli kde a jak se odpadní voda likviduje a nebo kopie rozboru odpadních vod pokud máte ČOV. Dotazník je přílohou tohoto mejlu a současně je ke stažení na webu obce. Vámi poskytnuté údaje budou využity výhradně pro vyhotovení plánu vybudování sdružených ČOV. Děkuji předem za spolupráci. Jsem přesvědčen, že Vám tato záležitost není lhostejná.

dotazník v PDF

dotazník ve WORDu

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com