V obci Doubice funguje opět po mnoha letech obecní rozhlas. Díky společnému projektu protipovodňových opatření Sdružení obcí Tolštejnského panství máme v obci komunikační zařízení, které by mělo sloužit nejen v krizových chvílích, ale též k informování veřejnosti o společenských, kulturních či sportovních akcích v obci. Vaše náměty na sdělení, která by měl obecní rozhlas šírit, uvítáme na Obecním úřadě, resp. na emailové adrese oudoubice@volny.cz. Konec hlášení!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com