Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zahájila úpravu vedení nízkého a vysokého napětí v centru obce Doubice. V rámci této úpravy bude odstraněno vedení vysokého napětí nad biocentrem (pod kostelem) a současně bude odstraněna trafostanice naproti hotelu JEF. Současně bude vedení nízkého napětí od hotelu JEF, podél kostela až k trafostanici pod farou uloženo pod zem. Tyto úpravy budou spojeny s výkopovými pracemi a omezením provozu na komunikaci kolem kostela k hotelu JEF a dočasně i vypínáním elektřiny. Firma, která práce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dodává, přislíbila, že před vlastním zahájením prací vstoupí v jednání se všemi vlastníky objektů a pozemků dotčených stavbou. Dle aktuálních informací by v červnu mělo dojít k vytýčení stavby (zaměření) a v červenci a srpnu by měl být stavba provedena. Dokončení prací je plánováno na září 2015.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com