Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) od 05.04.2017

Vážení Doubičáci,

předávám informaci pro ty z Vás, kteří si objednali na letošní rok hnědou popelnici na svoz bioodpadu, že svoz tohoto druhu odpadu bude zahájen dne 05.04.2017 a odvážen bude 1x za 14 dní. Popelnici prosím mějte v uvedené středy připravenu k dovozu od 06:00 do 20:00 hod.

Děkujeme za spolupráci.

Nová webová kamera obce Doubice

Od 27.02.2017 je na obecním úřadě instalována nová webová kamera, která nahradila tu starou špatně fungující. Kamera snímá pohled od úřadu na Soudňák, tak jak to bylo dříve i se záběrem na silnici. Zobrazovaný snímek je vždy aktuální avšak statický (datum a čas je tam uveden) není to tedy live video.

Odkaz na kameru zde

Obec zahájila sběr použitého jedlého oleje

Všichni občané a chalupáři nyní mají možnost zbavit se odpadu v podobě použitých jedlých olejů legální a ekologickou cestou. Jak to bude probíhat:

  • u budovy obecního úřadu, v místech kam je ukládán tříděný odpad, bude od počátku března 2017 instalován 50 litrový barel.
  • do tohoto barelu můžete lít veškeré rostlinné oleje ( řepkový, slunečnicový, palmový … ) Olej smí být do barelu dáván i ve ztuhlém stavu – zejména palmový olej při nižších teplotách tuhne.
  • v oleji smí být maximálně 5% znečišťující složky (strouhanka či jiné zbytky jídel)
  • v žádném případě se do barelu nesmí vlévat minerální oleje !!!!! tyto oleje v uzavřených nádobách budeme likvidovat jako odpad nebezpečný.
  • v oleji nesmí být nalita voda či saponáty..

New Housing Complex in TownPress Nearly Complete

The process often starts with a planning stage in which plans are prepared by an architect and approved by the client and any regulatory authority. Then the site is cleared, foundations are laid and trenches for connection to services such as sewerage, water, and electricity are established.

Report From Monday’s Financial Town Meeting

A town meeting is a form of direct democratic rule, used primarily in portions of the United States – principally in New England – since the 17th century, in which most or all the members of a community come together to legislate policy and budgets for local government.

2015 Municipal Election Results

Local elections vary widely across jurisdictions. In electoral system that roughly follow the Westminster model, a terminology has evolved with roles such as Mayor or Warden to describe the executive of a city, town or region, although the actual means of elections vary.

Job Opportunity: Police Chief

A Chief of Police, also known as Police Chief or sometimes shortened to just Chief, is the title typically given to the top official in the chain of command of a police department, particularly in North America. Alternate titles for this position include Police Commissioner, Colonel (according to Rhode Island State Police), Police Superintendent, and Chief Constable.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com