Hledají se dva psi – hanoverští barváři

V neděli 06.01.2019 se v Doubici ztratili dva hanoverští barváři, lovečtí psi (pes a fena), prosíme pomozte nám je najít. V případě, že jste je někde viděli a nebo o nich slyšeli, dejte prosím vědět na telefon 737276980 (majitel: Břetislav Jemelka). DĚKUJEME ZA POMOC !!!

Seminář k návrhu nové zonace NP České Švýcarsko – pro veřejnost

Správa Národního parku České Švýcarsko zve širokou veřejnost na seminář, který se bude týkat návrhu nové zonace národního parku. Seminář se uskuteční dne 30.08.2018 od 16:00 v budově obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko v Krásné Lípě (budova s infocentrem na náměstí).

Zde odkaz na pozvánku: http://www.npcs.cz/seminar-k-navrhu-nove-zonace-npcs-2018-08-30-140000

Veřejná sbírka na opravu historických varhan – vyúčtování

Dle § 24 odst.4) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách je obec Doubice jakožto pořadatel veřejné sbírky na opravu historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a to způsobem jakým byla sbírka propagována (webové stránky obce).

Doba trvání sbírky: od 27. května 2016 do 30. dubna 2018

Hrubý výtěžek sbírky: 202.866,23 Kč

Náklady na sbírku: 5.925,- Kč (pořádání koncertů, ubytování účinkujících a cestovné, bankovní poplatky)

Čistý výtěžek sbírky: 196.941,23 Kč

Předáno ŘMK církvi farnost Doubice: 196.941,23 Kč (v plné výši použito na úhradu faktur za opravu varhan – doloženo výpisy z účtu)

Kontrola vyúčtování veřejné sbírky a použití finančních prostředků byla Krajským úřadem Ústeckého kraje provedena dne 14.08.2018 (protokol č.j. 1272/SCKZU/2016-21) přičemž kontrolou nebyly shledány žádné závady.

Kompletní dokumentace k veřejné sbírce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Doubici.

VŠEM  DÁRCŮM  SRDEČNĚ  DĚKUJEME !!!

 

ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ TRÁVNÍKŮ a NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ PITNOU VODOU !!!

Vážení obyvatelé obce Doubice. Dnes 05.07.2018 byl v celé obci vyhlášen zákaz zalévání trávníků a napouštění bazénů pitnou vodou. Zákaz byl vyhlášen z důvodu dlouhotrvajícícho sucha, velkého množtví odběratelů v obci a omezeného množství vody v obecním vodovodu. Podrobnější informace sdělíme na veřejném setkání zastupitelů s obyvateli obce Doubice dne 07.07.2018 od 15:30 v Baště u Staré Hospody.

Děkujeme mnohokrát za pochopení i za Vaši ohleduplnost.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com