Veřejná zakázka malého rozsahu – pořízení drtiče zahradního odpadu a kompostérů pro obec Doubice

09.04.2018 – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení drtiče zahradního odpadu a kompostérů pro obec Doubice“

00 – výzva k podání nabídky

01 – nabídkový list na dílčí část 01

02 – nabídkový list na dílčí část 02

03 – nabídkový list na dílčí část 03

04 – nabídkový list na dílčí část 04

05 – krycí list nabídky

06 – vzor kupní smlouvy

07 – vzor vyplněného nabídkového listu

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Policie České republiky – náborový leták

Policie ČR hledá nové policisty do svých řad. Dle dlouhodobých zkušeností tak svou náborovou kampaní cílí přímo na obyvatele lokalit, ve kterých budou noví policisté působit. Policisté, kteří bydlí v teritoriu svého domovského útvaru působí na bezpečnost i v době mimo službu a současně k nim mají občané větší důvěru. Chcete-li být policistou či policistkou mrkněte na náborový leták zde

Poděkování do Daubitz

Velmi děkujeme našim přátelům z německé Daubitz za jejich finanční dary na opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici.

Na přelomu roku se sbírkový účet rozrostl o jejich dary ve výši 180 Eur. Děkujeme !!!

VODOVOD DOUBICE od 01.01.2018

Vážení doubičtí obyvatelé

obec Doubice převzala od 01.01.2018 do své režie provoz obecního vodovodu od společnosti ŠČVaK (potažmo SVS, a.s.). S velkou pravděpodobnosti jste asi už dostali vyúčtování vodného od SČVaKu ke dni 31.12.2017, na tomto vyúčtování je uveden stav vodoměru, který bude výchozím stavem pro rok 2018.

Prosím ty majitelé nemovitostí v Doubici, kteří tak ještě nesepsali s obcí smlouvu, aby se stavili na obecním úřadě a podepsali smlouvu o dodávce pitné vody, kterou již bude zajišťovat obec Doubice, v této smlouvě bude ujednáno placení záloh a jejich výše. Zálohy se budou platit na účet obce Doubice 101030436/0300 a jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo Vaší nemovitosti v Doubici (popisné či evidenční jak kdo to má). Číslo Vaší smlouvy o dodávce pitné vody bude totožné s číslem Vaší nemovitosti.

Prosím zrušte si trvalé příkazy, kterými jste dosud hradili zálohy SČVaK, a.s.

Cena vodného na rok 2018 byla stanovena výpočtem dle patných právních předpisů a schválena zastupitelstvem obce v konečné celkové výši 45,- Kč / m3. Zde odkaz na úřední desku obce.

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci

S pozdravem

Jan Drozd

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com