Sdružené ČOV – dotazník

Na setkání dne 20.04.2019 v Baště u Staré Hospody jsme informovali o záměru obce získat dotaci na vybudování sdružených čistíren odpadních vod ke skupinám domů (1 ČOV na cca 5 – 10 chalup). Odpadní vody vypouštěné do potoka v loňském suchém létě činily velké problémy v dolní části obce a do budoucna chceme tento problém aktivně řešit. Pro přípravu záměru tohoto plánu potřebujeme znát jakým způsobem každá chalupa v Doubici likviduje své odpadní vody a zda máte zájem o připojení se k tomuto projektu. Připravili jsme jednoduchý dotazník a touto cestou Vás žádám o jeho vyplnění a doručení na OÚ e-mailem: ( oudoubice@volny.cz ) . Současně bych Vás rád požádal o zaslání kopie posledního dokladu o likvidaci odpadních vod (účet od fekálu) tak, abychom věděli kde a jak se odpadní voda likviduje a nebo kopie rozboru odpadních vod pokud máte ČOV. Dotazník je přílohou tohoto mejlu a současně je ke stažení na webu obce. Vámi poskytnuté údaje budou využity výhradně pro vyhotovení plánu vybudování sdružených ČOV. Děkuji předem za spolupráci. Jsem přesvědčen, že Vám tato záležitost není lhostejná.

dotazník v PDF

dotazník ve WORDu

Veřejná zakázka malého rozsahu – pořízení drtiče zahradního odpadu a kompostérů pro obec Doubice

Obec Doubice vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pořízení drtiče zahradního odpadu a kompostérů pro obec Doubice“

Výzva k podání nabídky a veškerá dokumentace je ke stažení zde: http://oudoubice.cz/index.php/2018/04/09/verejna-zakazka-maleho-rozsahu-porizeni-drtice-zahradniho-odpadu-a-komposteru-pro-obec-doubice/

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Velkoobjemové kontejnery a jejich přistavení v roce 2018

Tak jako každoročně budou u obecního úřadu přistaveny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad:

Velkoobjemový odpad   30. 03. – 02. 04. 2018                17. 08. – 19. 08. 2018

Nebezpečný odpad       06. 04. – 08. 04. 2018                24. 08. – 26. 08. 2018

Kontejner bude přistaven na parkovišti vedle OÚ vždy v pátek odpoledne a odvezen následující pondělí ráno. Pokud by došlo k jeho úplnému naplnění dříve, bude (pokud možno) zajištěna jeho výměna za prázdný i mimo pracovní dny. Respektujte, prosím, druh odpadu, pro který je ten který kontejner určen.

Zároveň Vás žádám o pečlivou separaci dřevitých materiálů (dřevo, dřevotříska, dřevovláknité desky, nábytek apod.), u kterých se nám podařilo předběžně zajistit jejich oficiální likvidaci ve společnosti Kronospan (a to bezplatně) a tak za kontejnery s velkoobjemovým odpadem, předpokládám, zase něco ušetříme, jelikož v nich nebude likvidováno dřevo.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com