Konečné vyúčtování veřejné sbírky

30.03.2022 – Vyúčtování veřejné sbírky – Mikulčice

Obec Doubice dne 29.06.2021 zahájila veřejnou sbírku na odstranění škod a následků živelné pohromy v obci Mikulčice. Dne 28.03.2022 byla ukončena kontrola provedená Ústeckým krajem, kdy v předloženém vyúčtování nebyly shledány vady a nedostatky. Celý výtežek sbírky byl předám obci Mikulčice na základě darovací smlouvy.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com