Velkoobjemové kontejnery a jejich přistavení v roce 2018

Tak jako každoročně budou u obecního úřadu přistaveny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad:

Velkoobjemový odpad   30. 03. – 02. 04. 2018                17. 08. – 19. 08. 2018

Nebezpečný odpad       06. 04. – 08. 04. 2018                24. 08. – 26. 08. 2018

Kontejner bude přistaven na parkovišti vedle OÚ vždy v pátek odpoledne a odvezen následující pondělí ráno. Pokud by došlo k jeho úplnému naplnění dříve, bude (pokud možno) zajištěna jeho výměna za prázdný i mimo pracovní dny. Respektujte, prosím, druh odpadu, pro který je ten který kontejner určen.

Zároveň Vás žádám o pečlivou separaci dřevitých materiálů (dřevo, dřevotříska, dřevovláknité desky, nábytek apod.), u kterých se nám podařilo předběžně zajistit jejich oficiální likvidaci ve společnosti Kronospan (a to bezplatně) a tak za kontejnery s velkoobjemovým odpadem, předpokládám, zase něco ušetříme, jelikož v nich nebude likvidováno dřevo.

Nový web Destinačního fondu České Švýcarsko

Destinační fond Českého Švýcarska spustil nový web zde odkaz. Tento web je plně responzivní a poslouží zejména všem co se k nám vydají ať už za přírodou, turistikou, sportem, ale také za kulturou, gastronomickými zážitky apod.

Destinační fond je společným finančním zdrojem pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, do kterého přispívají všichni zainteresovaní aktéři v regionu.
Destinační fond je založen na partnerství místních podnikatelů, obcí, krajské samosprávy a správ chráněných území rozvíjet cestovní ruch v regionu šetrnou formou, společně a se sdílenými náklady a odpovědností.

Oprava propustku ve státní silnici u obecního úřadu

Prosím vezměte na vědomí informaci, že na přelomu února a března 2018 bude zahájena oprava propustku pod státní silnicí v zatáčkách nad obecním úřadem v Doubici. Oprava bude probíhat tak, že nejprve bude vybudována objízdná panelová komunikace přes pozemek Prchalů (nad silnicí), což bude jen jeden jízdní pruh a bude tam řízená kyvadlová doprava. Po té bude přerušena státní silnice a v ní opraven propust. Dle nařízení silničního správního úřadu bude vše řádně označeno dopravními značkami.

Opravu provádí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a vlastní stavbu dodavatelská firma AFC Servis Děčín. V případě jakýchkoliv problémů s tímto omezením se neváhejte obrátit na obecní úřad, budeme se snažit Vám pomoci.

K této opravě bylo vydáno OOP, které je zveřejněno na úřední desce OÚ, zde odkaz:  http://oudoubice.cz/index.php/2018/02/22/opatreni-obecne-povahy-oprava-propustku-pod-stani-silnici-u-obecniho-uradu/

Prosím tedy o trpělivost, shovívavost a hlavně opatrnost, ať se tam nikdo nechytnete do pasti v podobě díry místo státní silnice.

Mějte se fajn a díky

Jan Drozd

VODOVOD DOUBICE

Vážení doubičtí obyvatelé

obec Doubice převzala od 01.01.2018 do své režie provoz obecního vodovodu od společnosti ŠČVaK (potažmo SVS, a.s.). S velkou pravděpodobnosti jste asi už dostali vyúčtování vodného od SČVaKu ke dni 31.12.2017, na tomto vyúčtování je uveden stav vodoměru, který bude výchozím stavem pro rok 2018.

Prosím ty majitelé nemovitostí v Doubici, kteří tak ještě nesepsali s obcí smlouvu, aby se stavili na obecním úřadě a podepsali smlouvu o dodávce pitné vody, kterou již bude zajišťovat obec Doubice, v této smlouvě bude ujednáno placení záloh a jejich výše. Zálohy se budou platit na účet obce Doubice 101030436/0300 a jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo Vaší nemovitosti v Doubici (popisné či evidenční jak kdo to má). Číslo Vaší smlouvy o dodávce pitné vody bude totožné s číslem Vaší nemovitosti.

Prosím zrušte si trvalé příkazy, kterými jste dosud hradili zálohy SČVaK, a.s.

Cena vodného na rok 2018 byla stanovena výpočtem dle patných právních předpisů a schválena zastupitelstvem obce v konečné celkové výši 45,- Kč / m3.  Zde odkaz na úřední desku obce.

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci

S pozdravem

Jan Drozd

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com