Veřejná sbírka – Varhany v kostele nanebevzetí Panny Marie

Važení Doubičáci,
zde jsou informace o pořádané veřejné sbírce na opravu varhan v doubickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. V našem kostele jsou varhany, které dle slov odborníků mají jedinečný zvuk a bylo by škoda o tyto varhany přijít. Proto jsme se (po prvotním impulsu Spolku přátel Doubice) domluvili s panem farářem Antonínem Sedlákem, který sehnal základní obnos finančních prostředků od Litoměřické diecéze Římskokatolické církve na opravu varhan a obec Doubice se rozhodla získat zbývající prostředky prostřednictvím konání veřejné sbírky.

Pořadatelem sbírky je Obec Doubice, Doubice č.p.50, 407 47, sbírka byla zahájena dnem 30.05.2016 a je na dobu neurčitou. Na konání sbírky bylo vydáno osvědčení Krajského úřadu Ústeckého kraje, tedy sbírka je zcela legální a transparentní a vyúčtování podléhá kontrole Kraje. Dokumenty jsou k nahlédnutí a obecním úřadě, nebo je na vyžádání zašlu mejlem.

Způsob provádění sbírky:
1) zasláním finančních prostředků na transparentní účet číslo 2100998989/2010 vedený u FIO Banky, a.s. (UPOZORNĚNÍ – na transparentním účtu je vidět název účtu přispěvatele, zasláním prostředků na účet vyjadřujete svůj souhlas s jeho zveřejněním). Přístup k transparentnímu účtu naleznete na stránkách Fio Banky ( https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2100998989 ) tak, abyste měli neustálou kontrolu nad vybranými financemi.
2) prodejem vstupenek na veřejná kulturní či sportovní vystoupení (vstupenka bude viditelně označena razítkem s údaji o sbírce a pořadateli)
3) složením hotovosti do pokladny obce Doubice zřízené za účelem sbírky (obdržíte potvrzení)

Vážení Doubičáci, věřím, že Vám není osud varhan v doubickém kostele lhostejný. Prosím tedy o (třeba i malý) příspěvek na jejich opravu tak, abychom společně podpořili zachování hudebního nástroje, který nám odkázali naši předkové, kteří milovali Doubici stejně tak, jako ji máme v srdcích my. Jako odměnu nám pak varhany zprostředkují nevšední zážitky při koncertech či mších.

Předem Vám všem děkuji za příspěvek.
Jménem všech zastupitelů Vás srdečně zdraví
Jan Drozd

Zájezd na Zahradu Čech (pátek 07.04.2017)

Vážení Doubičáci,

tak jako již tradičně pořádá obec Doubice pro své občany a chalupáře zájezd na výstavu Zahrada Čech. Letošní jarní zájezd proběhne v pátek dne 07.04.2017. Odjezd je plánován na 08:00 hod od Doubické hospody (U Krále) a návrat okolo 16:00 hod (odjezd z Litoměřic kolem 14:00 hod). Objednán je minibus pro 15 přihlášených osob. Další pasažéry bereme pouze v případě, že někdo z dosud přihlášených odmítne jet – informujte se u Hanky Šikýřové.

10 Things You Didn’t Know About our Town

One of the New Hampshire Grants, Middlebury was chartered by Colonial Governor Benning Wentworth on November 2, 1761. The name „Middlebury“ came from its location between the towns of Salisbury and New Haven. It was awarded to John Evarts and 62 others.

Holiday Reading: The Best Books to Read This Summer

Writing is a system of linguistic symbols permitting one to transmit and conserve information. Writing appears to have developed between the 7th millennium BC and the 4th millennium BC, first in the form of early mnemonic symbols which became a system of ideograms or pictographs through simplification.

Travel Tips: America’s 20 Best National Parks

A national park is a park in use for conservation purposes. Often it is a reserve of natural, semi-natural, or developed land that a sovereign state declares or owns. Although individual nations designate their own national parks differently, there is a common idea: the conservation of wild nature for posterity and as a symbol of national pride.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com