Na konci měsíce října 2015 (26.10.2015) proběhla oprava místní komunikace kolem kostela. Komunikace byla opatřena novým asfaltovým povrchem. Oprava byla hrazena z obecního rozpočtu a dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Ústecký kraj podpořil projekt Oprava místní komunikace kolem kostela částkou 100.000,- Kč. Neinvestiční dotace byla obci Doubice poskytnuta z Fondu Ústeckého kraje. Celkové náklady na opravu dle výsledku výběrového řízení na dodavatele činí 499.753,23 Kč včetně DPH. – zveřejnění s logem kraje

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com